SOSIAALIHELPPI

Yritys tarjoaa ratkaisukeskeistä työnohjausta sekä lyhytterapia palvelua.  Lisäksi tarjoan sosiaalityön erityisosaamista ja sosiaalipalveluja. Palveluja voidaan hyödyntää sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla niin yhdistys kuin järjestötasollakin. 

Hyödynnän ratkaisukeskeistä työotetta ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tarjoamissani sosiaalipalveluissa.

Tervetuloa tutustumaan yrityksen tuottamiin palveluihin!


Kuva: Anna Ruotanen
Kuva: Anna Ruotanen

Palvelut joita Sosiaalihelppi tarjoaa

- Ratkaisukeskeinen työnohjaus

- Ratkaisukeskeinen valmennus

- Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 

- Sosiaalinen kuntoutus

- Sosiaalityön mentorointi, konsultointi ja perehdytys

- Sosiaalityöntekijän sijaisuudet ja koulujen kuraattorityöt

- Lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötyöskentely 

- Lastensuojelun perhetyön työskentely 

- Lastensuojelun valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Kuva Minna Puoma-Korvela/Öja Kokkola 2020
Kuva Minna Puoma-Korvela/Öja Kokkola 2020

YRITYKSEN JA PALVELUIDEN ESITTELY

Sosiaalihelppi yritys on perustettu vuoden 2022 helmikuussa ja yrityksen toiminta on käynnistynyt syyskuussa.  Liikeidea syntyi ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen aloittamisen myötä. 

RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Yritys tuottaa ratkaisukeskeisiä työnohjauspalveluja. Työnohjausta tarjotaan erilaisten organisaatioiden tarpeisiin niin ryhmätyönohjauksena että yksilöohjauksena. Yritys tarjoaa myös kriisityönohjausta. Ratkaisukeskeisyydessä on tärkeää yhteisten tavoitteiden asettaminen. Työskentely etenee tavoitteiden mukaisesti ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti. Ratkaisukeskeistä työnohjausta voidaan toteuttaa 1-2 kerrasta pidempään 10 tapaamista sisältävänä prosessityöskentelynä. Työnohjaustyöskentely voi käynnistyä organisaation yhteydenotolla tai asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa henkilö yksityisesti. 

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Yritys tuottaa lyhytterapiapalveluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin elämän varrella. Lyhytterapia sopii tueksi erilaisiin psyykkisiin haasteisiin tai päihdeongelmiin kaiken ikäisille ihmisille nuorista ikääntyviin. Lyhytterapia soveltuu myös perheterapia sekä pariterapia tyyppiseen työskentelyyn hyvin. Lyhytterapian avulla pyritään löytämään keinoja päästä elämässä eteenpäin ja helpottaa tilannetta. Lyhytterapia on luottamuksellista työskentelyä ja kyse on suhteellisen lyhyestä prosessista verraten useiden vuosien psykoterapiaan.

SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUS

Yritys tarjoaa sosiaalityön mentorointi, konsultointi ja perehdytystyötä lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijän asiantuntijapalveluita voidaan hyödyntää kuntien, yksityisten ja järjestöjen erilaisissa sosiaalityön asiantuntijuutta vaativissa tilanteissa. Kunnan lapsiperhe sosiaalityöhön ja lastensuojeluun voidaan yritykseltä tilata esimerkiksi uuden työntekijän tueksi perehdytystä. Yrittäjällä on useammasta kunnasta kokemusta lastensuojelun systeemisestä työskentelystä ja yrittäjältä voi tilata konsultaatiopalvelua esimerkiksi lastensuojelun systeemisen työskentelyn käyttöönoton tueksi.

Yritys tarjoaa myös sosiaalityöntekijän osaamista kuntien, yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Yrityksestä tarjotaan sosiaalityöntekijää eri mittaisiin sijaisuuksiin paikkaamaan sosiaalityöntekijä vajausta. Tällä hetkellä teen toisen alan yrityksen kautta sosiaalityön sijaisuuksia eri kuntiin. 

RATKAISUKESKEISYYS SOSIAALIPALVELUISSA

Pitkä työkokemukseni lapsiperheiden palveluiden sekä lastensuojelun sosiaalityöstä antaa mahdollisuuden myös tuottaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä sisältäviä sosiaalipalveluja. Ratkaisukeskeisyys ja siihen sisältyvät menetelmät sopivat hyvin myös sosiaalityöhön ja sosiaalipalveluihin. Yritys tarjoaa lastensuojelun ammatillista tukihenkilötyöskentelyä, lastensuojelun perhetyötä sekä sosiaalista kuntoutusta sisältäen ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä. Yritys tarjoaa ammattitaitoista asiantuntijatyötä kuntien lastensuojelun asiakkaille ja aikuissosiaalityön asiakkaille. Yksityisten yritysten ja järjestöjen asiakkaiden käyttöön. 

Yrittäjän vahvuutena on työskentely nuorten ja perheen vanhempien kanssa. Ratkaisukeskeisyys ja ratkaisukeskeiset menetelmät toimivat loistavasti esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalla on haasteita arjessa, elämässä tai työelämässä. Tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee ohjausta ja tukea elämän suunnan löytämisessä ja keinoja sekä tukea asetettujen tavoitteiden täyttymisessä. Ratkaisukeskeinen työskentely on tavoitteellista ja tavoitteet työskentelylle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteisiin pääsemistä arvioidaan työskentelyn aikana.

ASIAKKUUDEN ALKAMINEN 

Työnohjauksen asiakkuus alkaa yleisesti työntekijän tai organisaation yhteydenotolla. Usein organisaatiot haluavat kustantaa työnohjauksen muun muassa tukeakseen työntekijöiden työhyvinvointia, työn kehittämistä tai tukea työntekijää hänen henkilökohtaisessa kasvussa. Yksityiset henkilöt voivat myös vapaasti ostaa itselleen työnohjausta. Työnohjaustyöskentelystä laaditaan sopimus tilaajan kanssa.

Lyhytterapia asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa henkilö joka kokee tarvitsevansa tuekseen terapeuttia. Asiakas voi itse kustantaa terapiatapaamiset. Lyhytterapia sopii myös mm. sosiaalihuollon kautta kustannettavaksi tueksi sosiaalihuollossa olevalle asiakkaalle tai perheelle. 

Sosiaalipalveluiden asiakkaaksi tullaan useimmiten sosiaalihuollon kautta. Työskentelyn sisällöstä ja tavoitteista sovitaan tällöin yhdessä asiakkaan ja tilaajan kanssa. Työskentelystä tehdään sopimus tilaajan kanssa ja asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Yksityiset henkilöt voivat ostaa sosiaalipalvelua myös yksityisesti ilman sosiaalihuollon asiakkuutta.


YHTEISTYÖ

Sosiaalihelppi on osa Saristo Oy:n yrittäjäyhteisöä.  Yrittäjäyhteisössä toimii eri alojen ammattilaisia. Yhteisö tarjoaa yritykselleni yhteisöllistä tukea muun muassa oman työn kehittämiseen ja arviointiin sekä yhteisöllistä tukea työnohjaustyöskentelyssä. Tällä varmistetaan muun muassa oman työnohjaustyöskentelyn laatua. 

Saristo Oy:n pääset tutustumaan alla olevasta linkistä


YHTEISTYÖ

Teen yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Olen suorittanut vertaisryhmä ohjaajakoulutuksen ja olen ohjannut kevään 2023 aikana vertaisryhmää kiusattujen lasten vanhemmille. Uudet ryhmät käynnistyvät syksyllä 2023. Ilmoittaudu mukaan!!

Allaolevasta linkistä painamalla löydät lisää tietoa ryhmistä


YHTEISTYÖ

Teen yhteistyötä nuorten asialla Toinen tulevaisuus Oy:n kanssa, joka tarjoaa palveluja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville nuorille ja heidän perheilleen. Olen mukana tarjoamassa lyhytterapia osaamistani sekä sosiaalityön asiantuntijuutta.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Toinen tulevaisuus Oy:n toimintaan