Hyvinvoinnin tukemista ja sosiaalityön erityisosaamista

MINÄ
Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan yritykseeni. Olen Sosiaalihelppi yrityksen perustaja Suvi Verlin. Tällä hetkellä asun Keskisessä Suomessa Keuruulla. Olen aina ollut Keski-Suomen tyttö ja viihtynyt täällä järvien ympäröimänä. Myös Keski-Pohjanmaa ja maaseutu peltoineen sekä metsineen ovat olleet aikaisemmin osa elämääni. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja valmistunut sosiaalityön maisteriohjelmasta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja. Koulutusta olen saanut myös kaupan alalle ja työkokemusta minulla on kaupan alalta noin kolmen vuoden verran. Lähihoitajana olen toiminut noin vuoden ajan vanhusten tehostetussa palveluasumisessa hoitotyössä ja noin 10 vuoden ajan olen toiminut ohjaajana vammais- ja kehitysvammaistyössä. Viimeiset viisi vuotta olen toiminut sosiaalityöntekijänä, pääasiassa lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelussa, mutta olen saanut kokemusta myös vammaispalveluiden sosiaalityön kentältä. Olen onnellinen ja onnekas, että olen päässyt mukaan aivan huippuammattilaisten ja -osaajien koulutettavaksi Stepbystep-palveluiden ratkaisukeskeiseen työnohjaajakoulutukseen. Mikä parasta, koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä. "Nälkä kasvaa syödessä" sanotaan. Työnohjaaja koulutuksen aikana itselleni nousi tunne siitä, että haluan syventää osaamistani vielä terapeuttiseen työhön. Päätin keväällä 2023 jatkaa työnohjausopintojen ohessa opintoja myös ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. 


Klikkaa alla olevaa painiketta niin pääset kurkistamaan työnohjaajakoulutuksen koulutuspäivääni. 

Ratkaisukeskeisestä työnohjaaja ja lyhytterapia koulutuksista ja kouluttajista voit lukea enemmän ja https://stepbystep.fi/


Omassa blogissani julkaisen itselleni ja yritykselleni tärkeitä asioita. Kirjoituksia yrittämisestä, ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta, koulutuksesta ja sosiaalityöstä. Kirjoitan mietteitäni, pohdintojani ja tuon tietoa. Blogiini pääset alla olevasta linkistä.


MATKA YRITTÄJÄKSI

Yrittäjyyteen olen kasvanut vuosien saatossa. Koulutusta ja työkokemusta minulle on kertynyt useilta eri aloilta. Elämän kokemusta on kertynyt myös jo ihan mukavasti. 

KOKEMUS ASIAKASPALVELUTYÖSTÄ

Vuonna 2001 nuorena naisena valmistuin Jyväskylän ammattikoulusta parturi-kampaajaksi. Tällöin 20-vuotiaalla nuorella aikuisella ei ollut rohkeutta alkaa yrittäjäksi ja tähän aikaan palkkatyötä oli kampaajille niukasti tarjolla. Itselläni on aina ollut paljon luovuutta, joka näkyy niin kädentaidoissa, että myös työtehtävissä missä luovuutta tarvitaan.

Vuonna 2003 valmistuin myynnin ammattitutkintoon. Tutkinto antoi hyviä valmiuksia muun muassa yrityksen perustamiseen. Koulutus sisälsi paljon käytännön työharjoittelua. Olin valmistumiseni jälkeen työssä kaupan alalla noin 3 vuotta erilaisissa kaupan työtehtävissä, kuten lihatiskin myyjänä, hedelmä- ja vihannesosastolla sekä leipäosastolla vastuutyöntekijänä. Lisäksi toimin kassatyössä ja tavarapuolen myyjänä. Kaupanalalla työskennellessäni opin yhteistyön tekemistä erilaisten yhteistyötahojen kanssa kuten tuote-edustajien kanssa. Työssäni palvelin erilaisia asiakkaita ja pidin asiakastyöstä paljon.

TYÖ KEHITYSVAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN KANSSA

2006-vuonna aloitin työharjoittelussa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen yksikössä. 2007-2009 -vuosien aikana opiskelin oppisopimuskoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, suuntauduin sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Koulutus lisäsi omaa tietoani ihmisestä, ihmisyydestä, erilaisista sairauksista ja sairauksien hoitamisesta. Oppisopimuksen aikana opin ymmärtämään vammaisuutta ja psyykkisiä sairauksia sekä näiden vaikutusta ihmisen arkeen. Opin tukemaan erilaisia ihmisiä heidän elämässään ja olemaan apuna ja tukena elämän vaikeissa tilanteissa. Auttamistyö on ollut itselleni tärkeä ja "sydäntä lähellä" oleva asia. Olen aina nauttinut ihmisten auttamisesta.

Vuonna 2009 muutin Keuruulta Keski-Pohjanmaan pikkukuntaan Halsualle. Tein 9kk:n ajan hoitotyötä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hoidin hyvin sairaita vanhuksia ja huolehdin heidän perustarpeistaan. Työ opetti minulle inhimillisyyttä ja elämän päättymisen hyväksymistä. työssä sain tehdä erilaisia hoitotoimenpiteitä ja sain näissä käyttää hyödyksi kädentaitojani. Työtehtäviä oli paljon ja työ kiireistä. Tässä työssä opin, kuinka tärkeää hyvä tiimityö ja "yhteen hiileen puhaltaminen" ovat.

Vuoden 2010 alusta sain vakituisen viran kehitysvammaisten palveluasumisen yksiköstä. Yksikkö oli täysin uusi ja pääsin mukaan luomaan ja kehittämään uuden yksikön toimintaa. Työ oli paljon asiakkaiden ohjaamista ja heidän arjessaan tukena olemista. Työssä opin tuntemaan erilaisia ja eritasoisia kehitysvammaisia asiakkaita ja heidän omaisiaan. Työssä opin tekemään hyvää yhteistyötä omaisten kanssa sekä opin, kuinka tärkeää on pitää huolta työyhteisön hyvästä työilmapiiristä. 

OPISKELU YLIOPISTOSSA

Aloitin hoitovapaalla ollessani 2014-vuonna suorittamaan avoimen yliopiston kautta gerontologian opintoja. Opiskelu vei minut mukanaan ja aloitin suorittamaan sosiaalityön opintoja. Hoitovapaalta takaisin työhön palaamisen jälkeen sain mahdollisuuden toimia esimiestehtävissä. Sain osallistua vammaispalveluiden johtoryhmän työskentelyyn. Tällöin valmisteltiin uutta kehitysvammaispalveluiden erityislainsäädäntöä ja sain perehtyä lain valmisteluun liittyviin asioihin ja kysymyksiin.

KIINNOSTUS JOHTAMISESTA

Olen oman työurani aikana nähnyt monenlaista johtamista ja kiinnostus johtamistyötä kohtaan on kasvanut. Olen opiskellut yliopistossa sivuaineopintoina henkilöstöjohtamisen perusopinnot sekä sosiaali-ja terveyshallintotieteen perusopinnot. Nämä ovat antaneet itselleni ymmärrystä johtamistyöhön sekä henkilöstöjohtamiseen liittyviin haasteisiin kuten muutosjohtamiseen.  

TYÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄNÄ 

Sosiaalityön opinnot veivät minut kuitenkin nopeasti työssäoppimisen jaksolle lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin. 1.3.2017 aloitin työn lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityön opintoja suoritin koko ajan työni ohessa. Sosiaalityöntekijän työssä opin kohtaamaan haastavia asiakastilanteita, opin sietämään epätietoisuutta, koska vaikeisiin perheen tai lapsen tilanteisiin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja. Kohtasin sosiaalityössä henkilöstön vaihtuvuutta ja jäin välillä yksin vastaamaan asiakkaista. Hoidettavakseni tuli useampia haastavia huostaanottoja ja tämä vaati itseltäni rohkeutta, sinnikkyyttä ja paineensietokykyä. Jouduin oppimaan nopeasti uusia asioita. Tilanteet oli juuri sosiaalityöntekijänä aloittaneelle työntekijälle välillä hyvin haastavia. Tämä aika oli kuitenkin hyvin opettavaista aikaa ja näin myös sosiaalityön haastavimpia puolia.

Vuonna 2000 muutin Pohjanmaalta takaisin Keuruulle ja sain nopeasti työtä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta kesällä 2021.  Olen saanut vuosien 2022- 2023 tehdä sosiaalityöntekijän työtehtäviä gerontologisena sosiaalityöntekijänä, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijänä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Auttamistyö on se, josta nautin ja saan paljon myös ammatillisesti. Olen nauttinut myös siitä, että työpaikkani sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa vaihtelee. Olen nähnyt erilaisia työyhteisöjä ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Lisäksi olen nauttinut uusiin ihmisiin tutustumisesta. Olen kasvanut sosiaalityön koulutuksen ja monipuolisen työkokemuksen kautta sosiaalityön asiantuntijaksi.

RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

Vuoden 2022 alussa aloitin ratkaisukeskeisen työnohjaaja koulutuksen Stepbystep-koulutuspalveluiden kautta. Opintoja suoritan sosiaalityöntekijän työn ohessa. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä. Ratkaisukeskeisyys tuntuu itselleni luontevalta ajattelutavalta. Työnohjaaja koulutuksen kautta olen myös lähtenyt yrittäjäksi ja tarjoan ratkaisukeskeistä työnohjausta erilaisten työyhteisöiden käyttöön. Työnohjausta toteutan ryhmä- että yksilötyöskentelynä. Koulutuksen kautta olen havainnut, että ratkaisukeskeinen työskentely ja -menetelmät soveltuvat todella hyvin myös lastensuojelun perhetyöhön ja ammatilliseen tukihenkilötyöskentelyyn. Valmistun työnohjaajaksi marraskuussa 2023.

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPEUTTI

"Nälkä kasvaa syödessä sanotaan" ja näin itselleni kävi ratkaisukeskeisen työskentelyn kanssa. Työnohjaaja koulutuksen edetessä itselleni tuli valtava tarve lähteä syventämään ratkaisukeskeisiä menetelmiä myös terapeuttisempaan työskentelyyn. Valmistun lyhytterapeutiksi keväällä 2024. 

VAPAA-AIKA JA TYÖHYVINVOINTI

Olen aina nauttinut liikkumisesta ja liikunnasta. Välillä liikunta on vienyt mennessään ja se on ollut tavoitteellisempaa treenaamista. Välillä taas olen nauttinut ulkona ja luonnossa liikkumisesta. Uutena kiinnostuksen kohteena on ollut mindfullness ja itsensä äärelle pysähtyminen sekä tietoisen läsnäolemisen taidon opettelu. Treenaaminen on opettanut periksiantamattomuutta, kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta. Kun taas luonnossa liikkuminen on opettanut minulle asioiden äärelle pysähtymistä ja rauhoittumista. Nautin myös pihan ja puutarhan hoidosta. Olen hyvin luova ihminen ja teen kaikenlaisia käsityö ja askarteluprojekteja. Erityisesti pidän luoda jostakin vanhasta jotakin uutta. Näiden monien koulutusten, työkokemusten, elämänkokemusten ja harrastusten kautta olen kasvanut yrittäjyyteen ja uskon itselläni olevan tähän vaadittavia taitoja ja osaamista. Ihmisten kohtaaminen ja auttaminen ovat se mitä tulevaisuudessakin haluan tehdä.

PERSOONALLISET VAHVUUDET

Omiksi persoonallisiksi vahvuuksiksi tunnistan itsessäni joustavuuden, tulen toimeen kaikkien kanssa, olen avoin, luotettava, aikaansaava, oma-aloitteinen, rohkea, kehittämismyönteinen, määrätietoinen ja sitkeä. Minulla on empaattisuutta ja olen helposti lähestyttävä. Työelämäni aikana olen kaikki työtehtäväni kokenut tärkeinä ja olen aina halunnut tehdä työni hyvin. 

Kuvissa Suvi Verlin ja Pätkis kesällä 2022. Kuvan on ottanut Anna Ruotanen Family creatives.


REFERENSSIT JA PALAUTE TYÖSTÄ

TYÖKOKEMUS

- Sosiaalityöntekijän työkokemusta yli 5-vuotta. Olen toiminut sosiaalityöntekijänä laajasti eri sosiaalityön sektoreilla, lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, vammaispalveluissa sekä gerontologisena sosiaalityöntekijänä. 

- Lähihoitajan työkokemusta 10-vuotta. Olen toiminut lähihoitajan työtehtävissä vanhusten tehostetussa palveluasumisessa sekä asumisohjaajana kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien yksiköissä. 

- Kaupanalan työkokemusta yhteensä 3-vuoden ajalta. Olen tehnyt monipuolisesti erilaisia kaupan tehtäviä, kuten kassatyöskentelyä ja vastannut erilaisten osastojen toiminnasta ja tilauksista sekä hyllyttämisestä. 

PALAUTE

" Kiitos ajatuksia herättävästä keskustelusta" (Palaute työnohjauksesta 2023).

"Työohjauksessa on ollut hienoa se, että jokaisella tapaamisella on ollut jokin teema eikä olla puhuttu vaan kuulumisista" (Palaute työnohjauksesta 2023).

" On ollut tärkeää päästä puhumaan ulkopuolisen ihmisen kanssa" (Palaute työnohjauksesta 2023).

"Kiitos mukavasta yhteistyöstä" (Palaute työtiimiltä 2022).

"Kanssasi on helppo tehdä yhteistyötä" (Palaute yhteistyökumppanilta 2022).

"Suvi on tehnyt työtehtävänsä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyisenä tullut hyvin toimeen niin asiakkaiden, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa." (Palaute esimieheltä työtodistuksessa 2021).

"Suvi on aikaansaava, mukaansatempaava, tomera, tehokas, rohkea, kuuntelevainen, oma-aloitteinen, fiksu, tarvittavan napakka, vahva ja järkevä." (Työkollegoiden palaute Tyky-päivänä keväällä 2021).

"Suvi on tehnyt työnsä hyvin ja asiakkaiden tilanteisiin perehtyen. Suvi sulautui nopeasti osaksi tiimiä ja toi mukaan hyvää pohdintaa asiakastilanteista. Suvin kanssa on ollut helppo työskennellä ja häneen on voinut luottaa. Voin suositella Suvia vastaaviin tehtäviin." (Palaute esimieheltä työtodistuksessa 2020).

"Kiitos kun välität." "Ja kiitos ennen kaikkea siitä, että mä en ollu teille vaan "työjuttu" (Kirje perheen äidiltä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 2017-2018).

"Suvi on työskennellyt molemmissa yksiköissä ja pystyy niissä toimimaan vaikeuksitta ja oma-aloitteisesti asukkaat hyvin huomioiden" (Palaute kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikön esimieheltä työtodistuksessa 2006).

"Työtehtävänsä Suvi on hoitanut erittäin hyvin" (Palaute kaupan alan esimieheltä työtodistuksessa 2005).


PÄTKIS

Tässä on luottokumppanini pitkäkarvainen mäyräkoira Pätkis. Hänelle voi kertoa kaikki surut ja murheet luottamuksellisesti. Pätkis ei kuitenkaan kykene vastavuoroiseen puheella tuotettavaan reflektointiin, mutta nauttii huomiosta ja rapsutuksista. Asiakkaan toiveiden mukaan hän voi osallistua työnohjaajatyöskentelyyn. Asiakkaan toiveiden mukaan työnohjaus voi toteutua vaikka metsässä kävellessä. (Kuvat ottanut yrittäjä itse)

Pätkis rakastaa autossa matkustamista ja osaa ottaa matkasta kaiken irti. Todellinen rentoutumisen mestari. (Kuvat ottanut yrittäjä itse kotimatkalla Kinnulasta kotiin).