SOSIAALITYÖN ERITYISOSAAMINEN

Kuva Minna Puoma-Korvela/Minnan oma kasvimaa 2019
Kuva Minna Puoma-Korvela/Minnan oma kasvimaa 2019

Mistä sosiaalityön erityisosaaminen syntyy?

Sosiaalityön osaamiseni on syntynyt sosiaalityön koulutuksesta, työkokemuksesta sekä jatkuvasta ammattitaidon ylläpidosta ja kehittämisestä. Sosiaalityöntekijänä toimimisen mahdollistamiseksi olen Valviran sosiaalityön ammattirekisterissä, valmistunut sosiaalityön maisteriohjelmasta ja toiminut sosiaalityöntekijänä lapsiperheiden että lastensuojelun sosiaalipalveluissa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalihelppi tarjoaa laadukkaita sosiaalipalveluja pitkällä sosiaalityön kokemuksella ja osaamisella.

Kuinka sinun on mahdollista hyödyntää sosiaalityön osaamistani?

Olen viihtynyt kuntien sosiaalityöntekijän työssä, mutta myös kaivannut syvällisempiä asiakaskontakteja, joihin hektisessä sosiaalityössä en ole kokenut mahdollisuutta. Ratkaisukeskeisen työnohjaaja- ja lyhytterapiakoulutuksen siivittämänä itselleni on noussut halu soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä sosiaalipalveluiden asiakastyössä. Olen havainnut, että ratkaisukeskeiset menetelmät ovat loistava keino tukea perheitä, vanhempaa, nuorta tai hyödyntää sosiaalisessa kuntoutuksessa aikuissosiaalityön ja mielenterveystyön kentillä. Ratkaisukeskeinen työskentely on tavoitteellista ja prosessimaista työskentelyä, johon yhdistyy myös terapeuttisia elementtejä. Omien vahvuuksien löytämistä ja niiden hyödyntämistä. Työskentely on positiivista ja elämässä eteenpäin pyrkivää ja vaikeuksien voittamista. 

Olen sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiessani toisinaan ollut tilanteessa, jossa olisin kaivannut kokeneemman työntekijän apua ja tukea. Erityisesti silloin, kun työ on ollut uutta ja vierasta. Haluan tarjota sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ammattilaisille apua ja tukea  konsultoinnin, mentoroinnin sekä perehdyttämistyön keinoin. Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja ja olen toiminut noin 10-vuotta vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa ohjaajana. Osaamisellani voin täydentää eri asiantuntija ja työryhmien työskentelyä. Osaamistani voi hyödyntää myös lisäresurssina kuntien, yksityisten palveluntuottajien tai järjestöjen palveluissa.

Voin mahdollisuuksieni mukaan tehdä sosiaalityöntekijän sijaisuuksia Keuruun lähikuntiin, yksityisille palveluntuottajille sekä järjestöille (työajo suuntaansa tulisi olla kuitenkin minulle kohtuullinen). Etätyön mahdollisuuksia hyödyntäen sijaisuuksien tekeminen kauemmaksi on mahdollista. 

Ole rohkeasti yhteydessä ja mietitään yhdessä, kuinka voin  olla avuksi. 

Voin opastaa sosiaalipalveluiden käyttäjiä oikeiden palveluiden löytämisessä sekä palveluiden ja avustusten hakemisessa.